Zwolnienie beneficjentów realizujących projekty z obowiązku przesyłania wyciągów bankowych

Zwolnienie beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania: 5.4.2, 5.5.2 i 1.3.2 PO KL z obowiązku przesyłania wyciągów bankowych, stanowiących załacznik do wniosku o płatność więcej

Premium Wordpress Themes