Zmiana wytycznych PO KL

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Zmiana_Wytycznych_w_zakresiekwalifikowaniawydatkow_w_ramach_POKL_25112010.aspx

Premium Wordpress Themes