X Jubileuszowa Konferencja SAW IIA Polska i wspomnienia..

Witam,pod niżej zamieszczonym linkiem,znajdziecie wszystkie info, dotyczace Walnego Zgromadzenia Członków IIA 28 maja oraz X Jubileuszowej Konferencji SAW IIA.Konferencja odbywac się będzie w 4 panelach:publicznym,prywatnym,finansowym oraz telekomunikacji.A więc dla każdego – bardzo interesujace wystąpienia osób,które miały bezposredni wpływ na to, co mamy obecnie w audycie.I co NAS czeka..Moja osobista refleksja,kiedy czerwcowego dnia roku pańskiego 2005,do Wrocławia ,do sali Śląskiego Okręgu Wojskowego ,przyjechała Prezes Maria Zacharczuk-Kakietek wraz z Piotrem Welencem,nigdy nie przypuszczałem( a jestem opty),że będziemy mieli  wielki dorobek organizacyjny…I zaraz  po tym w lipcu tegoż roku powstało pierwsze  Koło RegionalneIIA – Dolnośląskie..I dzięki obecnej Koordynator Renatki,spotkaliśmy się w ławkach szkolnej sali….,było ciasno ale byliśmy już razem..Myśle,że miniona dekada ,pozwoliła uzyskać  wiele z doświadczeń i tych dobrych i tych, co musimy poprawić..Sądzę,że spotkamy się wszyscy się 28-30 maja?Do szybkiego zobaczenia..

 
 

http://www.iia.org.pl/

serdecznosci

Ryszard

UCZESTNICY KONFERENCJI UZYSKAJĄ 17 GODZIN CPE…
 
ZGODNIE Z WCZESNIEJSZA INFO,PUBLIKUJEMY WSPOMNIENIA Z DZIAŁANOSCI IIA..

  WSPOMNIENIA MINIONYCH LAT,LAT JAKIE PRZESZLIŚY RAZEM..JACY TERAZ JESTEŚMY??

 

Wrocław,  2012-04-26

 

 

                                              

Przy okazji X-lecia  działalności SAW IIA Polska chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami w tym temacie.

Otóż, zmiana pracy, a także miejsca zamieszkania przyczyniły się do poszukiwania przeze mnie nowych rozwiązań w zawodzie audytora. Pod koniec 2005 roku trafiłam na spotkanie zorganizowanej grupy dolnośląskich audytorów. Miejscem spotkania był klub oficerski we Wrocławiu. To był mój pierwszy bezpośredni kontakt z członkami SAW. Grupie tej przewodniczył Ryszard Juszczyk – audytor Dolnośląskiego Urzędu Pracy. Ja – spoza sektora finansów publicznych, byłam pod wrażeniem ich zaangażowania w umacnianie audytu wewnętrznego w swoich jednostkach, parcia do podnoszenia kwalifikacji, zdobywania certyfikatów zawodowych. Łączyły ich wspólne przygotowania do egzaminów i doświadczenia zawodowe, szczególnie wymiana doświadczeń. Początki to Społeczna Grupa Integracyjna, skupiająca nie tylko Dolnoślązaków, potem Dolnośląskie Koło Regionalne, utworzone jako jedno z pierwszych kół, zrzeszające członków IIA Polska z tego regionu, pod egidą Ryszarda Juszczyka, pierwszego koordynatora koła.  Ideą jego powstania było działanie w terenie jako „wydłużone ramię IIA Polska”. I to się udało, w ramach koła organizowane są spotkania otwarte we Wrocławiu,  a w 2008 i 2009 roku odbyło się trzydniowe spotkanie szkoleniowe w Polanicy Zdroju dla uczestników z całego kraju. Tak „wsiąkłam”, w działalność społeczną koła, pełniąc obecnie funkcję jego koordynatora. Poznałam przez to wielu wspaniałych ludzi, zaangażowanych w propagowanie najlepszych praktyk audytu wewnętrznego, doskonalenie utrwalonych rozwiązań, dzielących się swoją wiedzą, w tym dydaktyka z Politechniki Wrocławskiej, członka „naszego” stowarzyszenia – Agnieszkę Bojnowską, której niestety nie ma już wśród nas. Dolnośląskie Koło Regionalne liczy obecnie 63. członków, dzięki wsparciu wrocławskich uczelni spotyka się na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W mojej ocenie, poza cennymi kontaktami zawodowymi i koleżeńskimi obecność w stowarzyszeniu i aktywność w kole zwiększyły mój poziom dojrzałości  w zakresie audytu wewnętrznego.

 

Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Premium Wordpress Themes