Wytyczne DA MF z 20.12 .2011 w sprawie..

Witam ..w świątecznej atmosferze polecam skorzystac z „Wytycznymi ” …..Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (Departament DA), w celu stałego podnoszenia jakości audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, przedstawia opracowanie, pt. Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości (Standardy).

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=465&id=278200&typ=news

Serdeczności życzę..i wreszcie zimowej scenerii na Święta..

Premium Wordpress Themes