Wyniki kontroli NIK

Nr: I/09/005
Wykorzystywanie dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w latach 2007-2009 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymanych z rezerw celowych budżetu państwa.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Delegatura NIK w Warszawie

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2009/i_09_005_201004121053221271062402/lwa

Nr: S/09/005 Wykorzystanie środków publicznych oraz udzielanie zamówień publicznych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Delegatura NIK w Kielcach

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2009/s_09_005_200907221130051248255005/lki

Premium Wordpress Themes