Ważne !! zamówienia publiczne..

Witam,
w Dz. U. z 2012r. poz. 769 ukazała się ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta w art. 21
wprowadza również zmiany do prawa zamówień publicznych polegające na
dodaniu dwóch nowych punktów w art. 24. Przepisy weszły w życie 21
lipca 2012r.
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej jest artykuł na ten
temat.

nadesłala ula..

Premium Wordpress Themes