Warto się zapoznać…

Witam,warto się zapoznać z ciekawym opracowaniem jakie zaproponował Zespoł naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa „Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne” red. nauk. Marek Lisiński. Zapraszam więc na stronkę http://www.pwe.com.pl/zarzadzanie/audyt_wewnetrzny_w,p737523543
Ale co jest dla NAS bardzo,a to bardzo istotnym.To,że nasza koleżanka,członek Rady Programowej GDZ,jest wspólautorem tej,bardzo interesujacej i ciekawej książki.Zamieszczam ponizej słowo wstępne Dr Edyty Bielińskiej-Duszy,UE Kraków
Książka ta stanowi nowatorskie ujęcie problematyki audytu wewnętrznego, integrując dorobek wielu dyscyplin naukowych oraz praktyki.
Problematyka doskonalenia jest niezwykle istotna, ponieważ doskonalenie warunkuje sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Obecnie nie stanowi ono przedmiotu istotnych dociekań zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Wśród współczesnych metod doskonalenia przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywa audyt wewnętrzny, który nie tylko ocenia realizowane przez przedsiębiorstwa działania, lecz skupia się także na antycypowaniu skutków tych działań oraz jest nastawiony na ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa.
Książka traktuje audyt wewnętrzny w kategoriach systemu, którego każdy składnik służy jasno określonym celom. Ponadto zwrócono uwagę na aspekt metodologiczny audytu wewnętrznego, który do tej pory traktowany był w sposób niewystarczający. Dodatkowo dla audytorów i zainteresowanych tą problematyką cenną i przydatną może okazać się część praktyczna, w której autorzy prezentują praktyczne rozwiązania różnego rodzaju audytów, jak np. audyt personalny, logistyczny, marketingowy.

Premium Wordpress Themes