Warto się zapoznać..

Witam , pod ninijszym linkiem znajdziecie bardzo ciekawe,interesujące artykuły:

http://finanse-publiczne.pl/index.php

Numer: 07-08/2012 Finanse Publiczne 
Spis treści

Prawo Wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją podatkową Krzysztof Rustecki 

Podatnik zawiadamia organ podatkowy o rozbiórce altanki z sześcioletnim opóźnieniem – czy da się jeszcze coś zrobić, żeby nie płacić zaległego podatku? Finanse w gminie Zwrot kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przez gminę Marek Piotrowski 

Gminny Zespół Oświaty a podatek od nieruchomości Marek Piotrowski Czy prawo stanowi o zwolnieniu placówek oświatowych z podatku od nieruchomości będącej własnością gminy? Opłata za rezerwację miejsca na targowisku Krzysztof Rustecki 

W jakim trybie gmina wyznacza wysokość stawki? Rachunkowość budżetowa Czy osoba prowadząca kasę może podpisywać dowody jako „sprawdzający”? Paweł Sałdyka 

Główny księgowy jako sprawdzająca dowody księgowe Inwestycje z § 6050 w jednostce budżetowej Grzegorz Magdziarz 

Księgowanie środków na zakupy i inwestycje Czyżby koniec problemów z ewidencją odsetek w JSFP? Izabella Kopka

 Noty odsetkowe i ich księgowanie Ujęcie w księgach wypłaty comiesięcznej renty Ewa Kowalska 

Odszkodowanie i renta wypłacana przez publiczny ZOZ na rzecz pacjenta – księgowania Stypendia dla uczniów – ewidencja w księgach rachunkowych szkoły Ewa Kowalska 

Stypendia z funduszów Rady Powiatu wypłacane na konto beneficjentów „Koszt gospodarowania odpadami” na fakturze – jak to zaksięgować Karol Zawadzki 

Jak sobie poradzić z fakturami za sprzęt elektroniczny Opłaty za zaświadczenie o niekaralności w jednostce sektora finansów publicznych – który paragraf Karol Zawadzki

Ani koszty sądowe, ani usługi – więc co? Podmioty sektora finansów publicznych Dochody powiatu związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Piotr Walczak 

Jaka część odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jst prawa własności do nieruchomości zostanie zakwalifikowana jako źródło dochodów powiatu? Gospodarka finansowa Lekcje muzealne prowadzone przez muzeum a opodatkowanie VAT Marek Piotrowski 

Usługi wykonywania kopii wyrysów i wypisów Krzysztof Rustecki 

Obciążone VATem czy nie? Sprawy pracownicze Dodatek stażowy nauczyciela w dodatkowym miejscu pracyAnna Kopyść
http://finanse-publiczne.pl/index.php  

Premium Wordpress Themes