Racjonalizacja zatrudnienia w Jednym Wielkim Urzędzie..

Audyty dotyczące badania stopnia obciążenia pracą pracowników formalnie są u nas czynnościami doradczymi, a tak naprawdę są to „kundle”, bo zawierają zarówno elementy działalności doradczej, jak i zapewniającej. Przeprowadzamy je według następującego schematu (w skrócie): I. Zaczynamy od pisemnego „wniosku” kierownika jednostki (o ile doradztwo nie było wcześniej zaplanowane) w brzmieniu zbliżonym do poniższego:

„Na podstawie przepisu art. 283 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zlecam Pani/proszę o/ wnioskuję o[1] przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu w zakresie oceny organizacji wykonywania zadań przez ……

Całośc materiału opracowanego przez nataliA przy wspóludziale Justy ,znajdziecie w plikach GDZ..

Zapraszam wszystakich do dyskusji,podzielenia się opiniami,wiedzą i doświadczeniami

Ryszard

——
[1] Jak kto sobie życzy i co tam ma w procedurach. „Zlecam” jest dyskusyjne i może sugerować, że chodzi o audyt wewnętrzny zlecony, ale brzmi chyba najmilej uchu ;-).

Premium Wordpress Themes