Polecam – bardzo dobre opracowanie :Pan-European Survey of Practices, Attitudes ….

Polecam bardzo dobre opracowanie,zamieszczone w plikach do pobrania,zakladka Materiały GDZ „Pan-European Survey of Practices, Attitudes and Policy Preferences as regards Personal Identity Data Management”(wersja w jezyku angielskim).Generalnie jest to wynik największego badania przeprowadzonego w unii w zakresie korzystania z usług on-line zarówno w sferze zakupów jak i portali społecznościowych.

Dzięki uprzejmości Kasi, szefa Audytu  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Dolnośląskiego,zamieszczam tłumaczenie spisu treści

Tytuł:

Paneuropejski przegląd praktyk, postaw i polityk preferencji w odniesieniu
do Zarządzania Identyfikacją Danych Osobowych.

Spis treści:

Podziękowania 3
Wstęp 13
Streszczenie 15
1 Studium projektowania i badania metodologii 19
1,1 Ankieta metodologia 19
1,2 Badanie projektowe 20
1,3 Analiza i raportowanie 21
2 Arkusz: handel elektroniczny 23
2,1 Pytanie o kontekst 23
2,2 Ramy prawne 23
2,3 Lokalizacja handlu elektronicznym: krajowe, transgraniczne i poza UE 25
2.4 Krajowe różnice w handlu elektronicznym 27
2,5 Udostępniania danych osobowych w handlu elektronicznym 30
2.5.1 Udostępniania danych osobowych i statusu społeczno-ekonomicznego w handlu elektronicznym w kraju 32
2.5.2 Ujawnianie danych w stosunku do tego, co jest osobiste i przyczyny ujawnienia 35
2.5.3 Powody ujawnienia  kraju oraz statusu społeczno-ekonomicznego 36
2.6 Ryzyko, kontrola i odpowiedzialność na podstawie danych ujawnionych w handlu elektronicznym 38
2.6.1 Ryzyko związane z ujawnieniem w handlu elektronicznym 38
2.6.2 Kontrola danych osobowych ujawniony w handlu elektronicznym 39
2.6.3 Odpowiedzialność zabezpieczonego, obchodzenia się z danymi ujawnionymi 41
2.7 Stosunki z innymi zmiennymi 44
2.7.1 Ujawnianie 44
2.7.2 Ujawnianie i poświadczenia handlu elektronicznym 44
2.7.3 Ryzyko 45
2.7.4. odpowiedzialność 46
2.7.5 Kontrola 46
3 Arkusz: serwisy społecznościowe 49
3,1 Pytanie o kontekst 49
3,2 Ramy prawne 50
3.3 SNS użytkownicy: społeczno demograficzne / działania internetowe 52
3.4 Krajowe różnice w używaniu SNS 57
3,5 Udostępnianie danych osobowych w SNS

Premium Wordpress Themes