Opinia UZP

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się nowa opinia UZP. Dotyczy ona możliwości zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług, która ma nastąpić 1 stycznia 2011 roku.

Opinia UZP – Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

Premium Wordpress Themes