Aktualizacja -Oficjalne pismo Założycieli Koła Branżowego…

Aktualizacja

 http://www.iia.org.pl/www/index.php/135-powolanie-kola-jednostek-samorzadow-terytorialnych

Tak więc po wielu staraniach ,powstało Koło Samorządowe otwarte dla wszystkich .Z satysfakcją informuję,że Ela Paliga szefowa aw z UM Dąbrowa Górnicza oraz Kasia Lenczyk -Woroniecka szefowa audytu z UMWD Dolny Sląsk ,zostały wybrane do kierowania Kołem.Ale bez szerokiego udziału członków IIA i Sympatyków, niewiele da się zrobić.Życzę WAM powodzenia a w  miarę czasu i sił,będę  wspomagał  w działaniach na rzecz naszego środowiska   i kontroli.Tak trzymać!!

Ryszard

 

Poniżej publikuję oficjalne pismo założycieli Koła Branżowego Audytorów Wewnętrznych Jednostek Administracji Samorządowej.Osobiscie zapraszam wszystkie osoby,z którymi miałem przyjemnośc pracować społecznie oraz wspomagać do certyfikatu CGAP.Tabelę o której mowa w piśmie można pobrać z podanych niżej adresów oraz adresu admina GDZ :rysza@tlen.pl

Ryszard Juszczyk ,GDZ

 

Szanowni Państwo,koleżanki i koledzy,Audytorzy wewnętrzni Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wychodzimy do Państwa z inicjatywą utworzenia przy IIA Polska branżowego kola audytorów wewnętrznych jednostek administracji samorządowej. Z uwagi na fakt. ze audytorzy wewnętrzni w jednostkach samorządu terytorialnego realizują swoje zadania w organizacjach podobnych pod względem wielkości, złożoności, specyfiki i branży powołanie ww. kola wydaje nam się zasadne i bardzo potrzebne. Spotkania w ramach ww. kola pozwolą nam nie tylko dzielić się wiedzą w ramach tematyki związanej z administracją publiczną. ale przede wszystkim na wymianę doświadczeń między audytorami i porównanie działalności audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem utworzenia ww. grupy jest zebranie osób. które są zainteresowane i znają problematykę działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Inicjatywa oraz potrzeba utworzenia ww. koła branżowego powstała wskutek rozpoczęcia m.in.: oceny jakości audytu wewnętrznego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w województwach: śląskim – inicjator Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, dolnośląskim – inicjator – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wroclawiu oraz podlaskim – inicjator Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Osoby zainteresowane utworzeniem ww. koła prosimy o w-pełnienie poniżej tabeli i przesłanie jej na adres: epaliga@dabrowa-gornicza@,pl lub katarzyna.lenczyk- woroniecka@)dolnyslask.pl lub audyt@um.tychy lub agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl w terminie do 20 października 2013 r.. Jeśli inicjatywa utworzenia branżowego kola audytorów wewnętrznych jednostek administracji samorządowej przy IIA Polska zostanie przez Was wsparta wówczas zostanie złożone oficjalne pismo w tej sprawie do IIA Polska. Po uzyskaniu zgody z IIA Polska na utworzenie ww. koła wśród osób zainteresowanych zostaną wybrane władze do ww. kola branżowego oraz ustalony regulamin działania kola.

Z poważaniem,

podpisy w/w osób

Elżbieta Paliga,Katrzyna Lenczyk-Woroniecka,Agnieszka Antonowicz,Małgorzata Bartyzel

 za zgodnośc z orginałem

Ryszard Juszczyk

Premium Wordpress Themes