Nowe reguły ewidencji budżetowej….

Numer: 02/2012

 Szanowni Państwo! W bieżącym numerze polecamy Państwu szczególnie opracowanie nt. nowych reguł ewidencji budżetowej. Inaczej niż dotąd tworzyć będziemy plany kont, a także nieco inaczej prowadzić ewidencję pozabilansową. Ponadto jak zwykle szereg porad dla księgowych sektora publicznego. Zapraszamy do lektury! http://finanse-publiczne.pl/

nadesłała : Iwona Czerwień

Premium Wordpress Themes