Materiały i prezentacja -autor Sebastian Burgemejster CISA,CGAP,CCSA

Witam,jak zwykle z Zakladce piliki do pobrania,,materiały szkoleniowe – bardzo interesujace opracowania Sebastiana:

„Prawne aspekty bezpieczenstwa systemów teleinformatycznych i ochrony infrastruktury krytycznej w służbach żeglugi powietrznej”

„Wdrożenie systemu zarzadzania ryzykiem szansą osiągnięcia celó organizacji” oraz prezentacja ” Audyt funkcji IT w organizacji poprzez pryzmat nowego systemu zarzadzania ryzykiem IT”

Dziekuję Sebastianie ..

Ryszard

Premium Wordpress Themes