Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowelizację KSR nr 7…

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowelizację KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Stanowi on załącznik do uchwały z 24 kwietnia 2012 r. Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, czyli 3 lipca 2012 r.

http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/902000/902527-ksr-7.pdf

Premium Wordpress Themes