IV Europejski Kongres Gospodarczy…

Info ze strony netowej IIA….
IV Europejski Kongres Gospodarczy
W dniach od 14 do 16 maja 2012r. w Katowicach odbędzie się IV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY. Szefem Rady Programowej Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w atach 2009-2012.Zespół audytu wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, za zgodą Marszałka Województwa, organizuje w ramach Kongresu Panel Dyskusyjny „Efektywny Audyt w Administracji Publicznej”.

Zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

  • System audytu i kontroli – rozwiązania prawne a rzeczywistość. Stan obecny u pespektywy.
  • Znaczenie audytu wewnętrznego dla efektownego zarządzania organizacją w ramach systemu kontroli zarządczej.
  • Audyt efektywnościowy w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym – wymiana doświadczeń, różnice i podobieństwa.
  • Efektywność audytu wewnętrznego – przykłady podejść i praktycznych rozwiązań

 Panel odbędzie się w dniu 14 maja 2012 r. w godzinach od 13.30 do 18.00 w sali audytoryjnej ING Banku śląskiego, ul. Chorzowska 50, Katowice.

 Uczestnictwo w panelu jest bezpłatne. Warunkiem umożliwiającym udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym jest dokonanie rejestracji do dnia 04 maja 2012 r. na stronie internetowej Kongresu.

Koleżankom i Kolegom życzę sukcesów.Z historii poprzednich Kongresów,oceny były bardzo wysokie..Zachęcam serdecznie do udziału w kolejnym ,dobrze przygotowanym merytorycznie spotkaniu.

Powodzenia

Ryszard

Premium Wordpress Themes