Interesujący artykuł Dr inż. Grażyny Wójcik

Dział Pliki Materiały GDZ interesujący artykuł Dr inż. Grażyny Pauliny WÓJCIK – Departament Prawny Ministerstwa Finansów.
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE NADZOROWANIA I DOSKONALENIA
PROCESÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ADMINISTRACJI FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Streszczenie
W pracy omówiono zagadnienia wpływu zarządzania procesowego na jakość w organizacji zarządzanej
projakościowo – jako proces, który wspomaga realizację założonych przez nią celów poprzez wypracowanie ideologii
pomocnej we wcielaniu spójnych strategii i założeń firmy. Stwierdzono, że każda organizacja, chcąc zapewnić sobie
warunki egzystencji i rozwoju, musi się zmieniać, doskonalić swoje procesy, strukturę oraz kulturę działania
i przystosowywać je do wymagań zewnętrznych, wynikających z różnorodności otoczenia.

Premium Wordpress Themes