Instrukcja kancelaryjna

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

dokumenty.rcl.gov.pl/D2011014006701.pdf

pozdrawiam

Iwona

Premium Wordpress Themes