Info dotycząca szczegółów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Autor:Krzysztof Chmurkowski,Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
W uzupełnieniu informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym informuję:
Nowy termin Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach-
Odbędzie się w dniach od 31.05.2010 r do 02.06.2010 r.
W związku z ww. chcę poinformować, że nasz panel audytowy odbędzie się 01.06.2010 r. Dla tych osób, które się nie zapisały się na wcześniejszy termin, mam dobrą informację. Można jeszcze się zapisywać na nowy termin.
Agenda jak i wcześniejsze ustalenia nie ulegają zmianie.

Rejestracja uczestników (8:30-9:00)
Otwarcie: Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego
Moderator: Sławomir Kacprzak , Dyrektor Departamentu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów
Do udziału w panelu zostali zaproszeni jako goście specjalni: (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Radosław Gumułka Prezes, Gumułka Sp z o. o. w Katowicach; Sławomir Kacprzak Dyrektor Departamentu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów; Małgorzata Moskal , Dyrektor, Izba Skarbowa w Katowicach; Justyna Pakuła – Internal Audit Service – Dyrekcja Generalna ds. Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej – Bruksela; Arkadiusz Pieniący Prezes, IIA Polska; Jacek Przypaśniak Dyrektor, Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach; Mariusz Siwoń Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach; Witold Spirydowicz Dyrektor Audytu i Kontroli, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Edmund Sroka Dyrektor Delegatury, Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach; Jacek Uczkiewicz członek, Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luxemburgu; Maria Zacharczuk-Kakietek Audytor wewnętrzny, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

SESJA I. (9.00-12.00)
Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Łukasz Czopik Sekretarz, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Anna Mickiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Jacek Uczkiewicz członek, Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luxemburgu; Jarosław Wesołowski Zastępca Dyrektora Wydziału FS, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Sylwester Zając Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wystąpienia:
,,Audyt zewnętrzny w obliczu katastrof ” Jacek Uczkiewicz członek, Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luxemburgu;
,,System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 Sylwester Zając Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
,,Metodyka przeprowadzania audytu i kontroli w krajach Unii Europejskiej Łukasz Czopik, Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Anna Mickiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania FS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Jarosław Wesołowski Zastępca Dyrektora Wydziału FS, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Przerwa (12:00-12:30)

SESJA II. (12.30-15.00)
Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krystyna Lisiecka Prof. zw. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Józef Pfaff Prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Mariusz Siwoń Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach; Maria Zacharczuk-Kakietek Audytor wewnętrzny, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Wystąpienia:
,,The modernization of the Public control pyramid: international trends In the central/federal/local governments -Maria Zacharczuk-Kakietek ,Audytor wewnętrzny, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie;
,,System Audytu i kontroli w skali międzynarodowej – przykłady Goście zagraniczni, Zespół Audytu Wewnętrznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
,,Audyt w koncepcji zrównoważonego rozwoju „Krystyna Lisiecka Prof. zw. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
,,Audyt i kontrola na przykładzie Kosowa „Mariusz Siwoń Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach;
,,Rola audytu w podnoszeniu wiarygodności sprawozdań finansowych Józef Pfaff Prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Przerwa (15:00-15:40)

SESJA III. (15:40-17.00)
Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Daniel Palacz nadkomisarz, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach; Tomasz Papaj dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Anna Szwengruben Kierownik Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej, Izba Skarbowa w Katowicach; Artur Walasik dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wystąpienia:
,,Kontrola Zarządcza oraz audyt w aspekcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych „Artur Walasik dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
,,Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji przy wykorzystaniu instytucji kontrolnych” Daniel Palacz nadkomisarz, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
,,Kontrola wewnętrzna w Polskiej administracji skarbowej opinie , poglądy, kontrowersje” Anna Szwengruben Kierownik Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej, Izba Skarbowa w Katowicach;
,,Audyt według ISO jako narządzie weryfikacji skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów w administracji publicznej „Tomasz Papaj dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Przerwa (17:00-17:20)

SESJA IV. (17:20-18.30)
Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Radosław Gumułka Prezes, Gumułka Sp z o. o. w Katowicach; Tomasz Lis dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wystąpienia:
,,Badanie sprawozdań finansowych w sektorze publicznym: nowy obowiązek czy nowe możliwości „Radosław Gumułka Prezes, Gumułka Sp z o. o. w Katowicach;
,,Znaczenie regulacji audytu, kontroli i kontrollingu w dobie kryzysu ekonomicznego Tomasz Lis dr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

ZAPRASZAMY

Premium Wordpress Themes