Bardzo ciekawa i przydatna książka..

Zapraszam WAS do zainteresowania się bardzo ciekawym opracowaniem..A dlaczego? Bo przyszłość menedżera, osiągane sukcesy, kariera, zależą od decyzji, które podejmuje każdego dnia. Jedną z nich powinna być decyzja związana z organizacją czasu.Stąd warto przytoczyć słowa  Nacyzy Żmichowskiej:

„Już dość prawdziwie pięknych napisano książek,

Teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko – tak daleko –

Aż życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą.”

Zagadnienia o których mowa wyżej,znalazły swoje opracowanie w książce”Vademecum menedżera – organizacja pracy własnej ‚współautor -Grażyna Paulina Wójcik.Na konferencji w dniu 17 maja(info obok ) bedziecie mogli nie tylko wysłuchać i podyskutować o kontroli zarządczej, ale i też porozmawiać z Grażyną i innymi,świetnymi wykładowcami ,na tematy WAS interesujące .I te poruszone w książce,jak i w wygłaszanych prelekcjachw dniu 17 maja.Zapraszam więc serdecznie a  będzie mi znowu bardzo miło,WAS zobaczyć ,pogwarzyć.Jest o czym i jest z KIM..

 Informacja dotyczaca ksiązki ,jest dostępna na stronie http://eki.pl/index.php?action=searchart&searchby=title,%20subtitle,%20description&searchfor=Vademecum%20Mened%BFera&br1=20000&br2=20400&br3=20404&detailed=EKI061&

do zobaczenia 17 maja..w Warszawie..

pozdrawiam

Ryszard

Premium Wordpress Themes