Artykuł Redakcyjny – Dr Edyta Bielińska -Dusza,AE Kraków

Witam,kolejny artykuł redakcyjny autor (duszyczka) Dr Edyta Bielińska- Dusza,Akademia Ekonomiczna Kraków,Katedra Analiz Strategicznych.Członek Rady Programowej GDZ.
Audyt wewnętrzny zaistniał w polskiej rzeczywistości stosunkowo niedawno, jednakże w literaturze przedmiotu znajdujemy wiele ujęć oraz definicji audytu wewnętrznego. Konsekwencja tego jest mnogość rodzajów audytu wewnętrznego. Możemy znaleźć wiele prób jego uporządkowania, lecz nie możemy ich traktować jako procesu klasyfikacji, gdyż nie są spełnione jego podstawowe atrybuty. Nie precyzuje się wyraźnie kryteriów typologii, bądź są one niejednoznaczne. Można powiedzieć, iż problemy te nie zostały, jak dotąd, zbadane w stopniu odpowiadającym ich ważności. Biorąc powyższe pod uwagę, głównym celem artykułu będzie propozycja klasyfikacji audytu wewnętrznego.

Omawiany cel główny przyczyni się do rozwiązania tego problemu badawczego i przynajmniej w części uporządkują klasyfikację audytu wewnętrznego. Nie sposób ująć wszystkich rodzajów audytu, jako, że pomysłowość twórców wydaje się być nieograniczona. Przykładem może być przeprowadzanie audytu rowerowego w Krakowie w roku 2006. Ciąg dalszy tego bardzo interesujacego artykułu,znajdziecie w zakladce pliki do pobrania,materiały GDZ..

Dziękuję Edytko..

Premium Wordpress Themes