A Grupy Robocze ruszają..

Z wiosenką, ruszają Grupy Robocze..Poniżej  info w tej kwestii.Portal GDZ bedzie wspierał inicjatywę i służył Wszystkim …Dodatkowa też nowinka wiosenna  -dochodzą kolejne osoby do GDZ z przyszłościa na CGAP..Ale o tym wkrótce..

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia, które napłynęły do Ministerstwa Finansów w związku z inicjatywą utworzenia grup roboczych. W sumie otrzymaliśmy ponad 150 zgłoszeń, w których wskazano wiele obszarów potencjalnej współpracy. Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje przyjmujemy z zainteresowaniem. Ponieważ tę formę współpracy uważamy za długoterminową, nie ograniczającą się do roku bieżącego, ogromny potencjał Państwa wiedzy i doświadczenia traktujemy jako zasób, z którego będziemy korzystali sukcesywnie i w miarę potrzeb.

W 2012 r., z uwagi na ograniczone możliwości moderowania tak licznej grupy, planujemy utworzenie grup tematycznych, które będą powoływane do realizacji konkretnych zadań/projektów. Pierwszym projektem, który rozpocznie się już w kwietniu br., będzie opracowanie szczegółowych wytycznych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Kolejne tematy, które chcielibyśmy podjąć w tym roku w ramach niniejszej inicjatywy, to wytyczanie przez jednostki celów oraz model oceny kontroli zarządczej.

Dla każdej grupy zostanie wskazany koordynator z Departamentu DA oraz zostaną określone: oczekiwania wobec potencjalnych członków grupy, harmonogram, a także forma i zakres prac. Skład poszczególnych grup będzie ustalany za każdym razem oddzielnie w kontaktach bezpośrednich koordynatora z osobami, które wstępnie wyraziły zainteresowanie danym zagadnieniem.

Realizacja opisanych wyżej zadań oraz następnych zagadnień, które mogą stać się przedmiotem prac w grupach, będzie uzależniona od efektów i stopnia zaangażowania członków grup zadaniowych.

Dziękując za zaangażowanie mamy nadzieję na owocną współpracę.

 

Agnieszka Giebel
Zastępca dyrektora/Deputy director

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych/Department of the Public Finance Sector Aud

Premium Wordpress Themes