”Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa”,

Witam,z wielką satysfakcją , publikuję   na Naszej stronce,Pliki do pobrania,Pozostałe materiały(dostępne dla Wszystkich) temat opracowania ”Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa”, zamieszczone  w Zeszytach Naukowych Katedry Analiz Strategicznych nr 827 UE Kraków 2010.Autor: Dr Edyta Bielińska -Dusza,Katedra Analiz Strategicznych ,Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.Edyta, jak wiadomo,jest członkiem Rady Programowej GDZ.Mam nadzieję i przekonanie,że  wkrótce będziecie mogli wysłuchać Jej wykładów, na szkoleniu ..

Właściwie opracowana strategia przedsiębiorstwa, staje się współcześnie jednym z istotniejszych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Stawia to nowe wyzwania zarówno przed teoretykami jak i praktykami, którzy są ukierunkowani na kreowanie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa, zgodnie z jej przyjętymi celami.

Warunkiem uruchomienia właściwych przedsięwzięć mających na celu usprawnienie działań w ramach strategii zarządzania, jest przeprowadzenie badań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, poznania ich istoty oraz ustalenia przyczyn je wywołujących.  W aspekcie tym, niewątpliwie istotne znaczenie odegrać może wykorzystanie audytu wizji i misji. Problematyka, tego pojęcia nie jest szczegółowo omawiana w literaturze przedmiotu, a zaproponowane podejście jest  próbą rozwiązania tego problemu.

Dalszy ciąg opracowania w plikach do pobrania..I jeśli ktoś myśli,ze na ikonie wpisu ,występuje Edyta? nie…Edyta jest pod każdym względem in plus….

Premium Wordpress Themes